Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Sekretariat szkoły:

Samodzielny referent - Anna Opala-Czarnota

Tel.: 42- 674-19-08

Tel.: +48 533 327 047

e-mail: kontakt@sp37.elodz.edu.pl


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

O sposobach przyjmowania i załatwiania spraw stanowi instrukcja kancelaryjna zawarta w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z 1999 r. ze zmianami).

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów (korespondencję można kierować również drogą elektroniczną).

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw przez sekretariat:

Sekretariat Szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów w godz.:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 07.00 - 15.00,

wtorek 08.00 - 16.00.

Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.


Przykładowe procedury dotyczące trybu załatwiania określonej kategorii spraw:

Zapis ucznia do szkoły:

Uczeń do klasy pierwszej zapisywany jest poprzez system naboru elektronicznego obowiązujący na terenie Miasta Łódź.

W trakcie roku szkolnego:

 1. Dziecko zamieszkałe w rejonie szkoły - przyjęcie "z urzędu" (obowiązek szkoły rejonowej):
  1. wniosek rodzica (prawnego opiekuna),
  2. przyjęcie do szkoły na podstawie karty przyjęcia,
  3. przekazanie dotychczasowej szkole karty przeniesienia
  4. wpisanie dziecka do księgi uczniów i księgi ewidencji dzieci.
 2. Dziecko spoza rejonu szkoły - procedura analogiczna, ale jedynie w sytuacji, gdy szkoła posiada wolne miejsce w oddziale.

Wypis ucznia ze szkoły:

 1. przekazanie przez rodzica (prawnego opiekuna) karty przeniesienia,
 2. przekazanie szkole kserokopii arkusza ocen i dokumentacji medycznej,
 3. skreślenie dziecka z listy uczniów.

Zwolnienie dziecka z zajęć wychowania fizycznego:

 1. podanie rodzica (prawnego opiekuna) do dyrektora szkoły z załączonym zwolnieniem lekarskim z zajęć,
 2. zwolnienie przez dyrektora szkoły na czas przewidziany zwolnieniem lekarskim,
 3. odnotowanie zwolnienia w dzienniku lekcyjnym.

Wydawanie duplikatów świadectw szkolnych:

 1. podanie do dyrektora szkoły,
 2. odnalezienie danych osoby w księdze arkuszy ocen,
 3. wypisanie duplikatu świadectwa,
 4. sprawdzenie poprawności danych,
 5. opieczętowanie pieczęciami urzędowymi i wydanie osobie wnioskującej.
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 37 im. Janusza Kusocińskiego w Łodzi
odpowiada: Agnieszka Góra
data: 22-01-2020
wytworzył: Beata Kalmanowicz
data: 22-01-2020
data: 22-01-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 22-01-2020 - Edycja treści
 • 13-01-2020 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 612